İlkelerimiz

Çevre Politikamız

Yaşadığımız çevrenin kirlenmemesi ve zarar görmemesi için, yürürlükteki mevzuatlara, yasalara ve standartlara uygun ürün seçimi ile teknolojinin kullanılmasını sağlamaktır. Geri dönüşümün desteklenerek, en ufak atıkların dahi üretime tekrar kazandırılması ana ilkemizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre, risklerimizi değerlendirerek kabul edilebilir seviyeye indirmek veya ortadan kaldırmak, çalışanlarımızı bilinçlendirmek, onlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemektir.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Bütün müşteri memnuniyetsizliklerinin çözümünü ana ilke olarak kabul eden, müşteri odaklı bir yaklaşımı benimseyen, müşterilerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebilmesini destekleyen ve bu iletilere titiz bir çalışma ile cevap veren, aynı memnuniyetsizliklerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapan bir firma olmaktır.